Фирмен Профил

От създаването си през 2000 г. „Рожен Пласт” ЕООД се стреми да поддържа и подобрява имиджа си на един от водещите доставчици на комплексни технологични решения за инфраструктурни проекти в областта на водоснабдяването, канализацията, отоплението, вентилацията, изграждането на депа за отпадъци, както и в различни сфери на индустрията (химия, енергетика, машиностроене, минна промишленост, хранително-вкусова промишленост, печатарска и текстилна индустрия, строене на морски съдове и пристанищни съоръжения, ортопедия, реклама и мн.др.).

Стабилната ни пазарна позиция в ролята ни на фигура, налагаща тенденции, се дължи на изключително тясното и ефективно сътрудничество с нашите партньори, на оптималното съотношение между атрактивна цена и върхово качество на предлаганите продукти, както и на постоянните ни усилия да подобряваме организацията на продажбите, компетентността на персонала и условията на обслужване на нашите клиенти.

Благодарение на това успешно съчетание от фактори през изминалите години на нас се довериха и продължават да се доверяват множество публични и частни организации от най-различни сфери на дейност както в страната, така и извън нейните предели: ВиК-дружества, общини и кметства, комунални фирми, строителни компании, борси за строителни материали, производствени и промишлени предприятия, търговски дружества и дистрибутори, частни предприемачи и др.

В отговор на стремежа ни да Ви предложим цялостни решения от един източник, в нашата фирмена номенклатура постепенно сме включили десетки хиляди артикули под формата на тръби, фасонни части, арматури, индустриални пластмаси, заваръчна техника, изделия за изграждане на отоплителни и вентилационни инсталации, принадлежности и др. Поради тази причина не сме в състояние тук да изложим детайлно всички предлагани от нас продукти, въпреки, че сме се постарали да Ви предложим достатъчно първоначална информация за тях.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"

Банер
Банер