Политика на качество

Висшето ръководство на „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО: 

 

Да утвърдим „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД като водеща фирма в търговията с:  изделия за изграждане на външни и вътрешни водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации; индустриални пластмаси, заваръчна техника и други строителни материали;
Да достигнем най-високи стандарти в обслужването на нашите клиенти, основаващи се на бързина, точност и коректност в отношенията, с цел задоволяване на техните очаквания, изисквания и потребности;
Да бъдем все по-търсен и предпочитан партньор и доставчик!

Политиката по качеството е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.
За реализиране на Политиката по качеството, във „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.
Висшето ръководство е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на целия персонал в нейното поддържане и непрекъснато подобряване.

 КАТО УПРАВИТЕЛ на „РОЖЕН ПЛАСТ” ЕООД,  ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА УСПЕХА И РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА !
16 ноември 2009 г.                                               Управител:     / Здравко Караиванов /

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"

Банер
Банер