От 01.05.2008 г. “Рожен Пласт” ЕООД въведе Система за управление на качеството (СУК) по международния стандарт ISO 9001:2000 с обхват: “Внос, дистрибуция, търговия и износ на изделия за изграждане на външни и вътрешни водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации; индустриални пластмаси; заваръчна техника и други строителни материали”.

Така прилаганата СУК е ориентирана към Клиента и цели да му предложи във всеки един момент продукти и услуги с еднакво високо качество, надхвърлящо неговите очаквания, като пълното задоволяване на изискванията на Клиента е основен приоритет в работата на Организацията.

Същевременно чрез постоянно извършваното наблюдение, измерване, анализ и подобрение на всички процеси и дейности в Организацията се осигурява възможност за непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на качеството, което гарантира в дългосрочен аспект съответствието й с изискванията на ISO 9001:2000, както и качеството на предоставяните продукти и услуги.

На 08.10.2008 г. компанията успешно премина първоначален сертификационен одит, по време на който бе безусловно доказано, че Системата за управление на качеството на “Рожен Пласт” ЕООД съответства на изискванията на горепосочения стандарт.

Сертификатът бе издаден от BUREAU VERITAS CERTIFICATION – една от най-реномираните в света сертификационни организации в състава на интернационалната група BUREAU VERITAS, чието начало датира от далечната 1828 г.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"

Банер
Банер