Германската фирма KWH Tech GmbH предлага уникален и възможно най-пълен в световен мащаб продуктов асортимент в сферата на техниката за свързване на тръби и фасонни части от термопластични пластмаси. Доставната програма обхваща преносима и стационарна заваръчна техника за пластмасови тръбни системи по челен, екструзионен и електродифузионен способ с най-широкия обхват в цял свят: за напорно приложение – от 25 до 1600 mm, 0-20 bar; за безнапорно приложение: над 3000 mm. Стандартната гама е допълнена от банцизи, машини за контрол на заваръчните параметри и управление на заваръчните процеси, разнообразни принадлежности и др.

Компанията притежава десетилетен опит в свързването на тръбни системи с големи диаметри, в прилагането на специфични методи на съединение, в т.ч. извън обхватите на съответните стандарти, в предлагането на специална техника извън стандартната програма и др. В днешно време машините с търговската марка KWH за специалистите означават върхово качество, надеждност и функционалност, съчетани за постигане на безупречни резултати.

Машини за челно заваряване – преносими (за изкопи)

За приложение в изкопи (на строителни площадки) KWH Tech GmbH предлага две серии преносими машини за челно заваряване: PT и WHA. И двете серии покриват заваръчен обхват от 40 до 1600 мм в напорните класове от PN 4 до PN 20. Тези машини се различават по своите характеристики и ценови клас. По-подробна техническа информация можете да получите от настоящата брошура, а за допълнителни въпроси се обръщайте към нашите сътрудници.

Машини за челно заваряване – стационарни (за работилници)

Стационарните машини за заваряване на PE, PP и PVDF тръби и фасонни части са пригодени за употреба в работилници или заводски цехове за предварителна подготовка на готови конструкции и бърза направа на фасонни части като сегментни колена, тройници, кръстачки и разклонители. Подразделени са в сериите PL, EURO, WORLD и WHB. Може да бъде направен избор между хидравлични, ръчни и автоматични машини за заваряване на тръби и фасонни части с диаметър от 25 до 1600 мм. Всички машини са доставими със CNC-управление. За подготовка на тръбите за производство на сегментни колена или други фасонни части са на разположение банцизи (за диаметър от 90 до 1600 мм). Наред с това по запитване се предлагат специални машини като заваръчни машини за седлово прикачване и радиусни банцизи.

Детайлни технически характеристики на стандартните модели стационарни машини можете да намерите в настоящата брошура.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"