Електродифузното заваряване представлява метод на свързване на тръби и фасонни части от термопластични пластмаси като PE, PP, PVDF и др. посредством вградени в тях електросъпротивителни елементи (нажежаеми жички), които се загряват от подаденото към тях електричество от външен източник и довеждат прилежащите заваръчни зони до точка на размекване. След изтичане на предвиденото от производителя време за охлаждане полученото по този начин съединение е напълно хомогенно и се отличава с изключителна здравина и водоплътност. Предимството на метода се състои в компактността и лекотата на заваръчната техника, както и в значително намалената трудоемкост в сравнение с други методи на свързване.

"Рожен Пласт” ЕООД Ви предлага техника за електродифузно заваряване от лидера в областта – германската фирма H?RNER Schweisstechnik GmbH – предприятие от зората на ХХ-ти век, чиито силни страни днес са иновацията, постиженията, качеството без компромиси, ориентацията към клиента и фирмената сигурност, допълнени с широка мрежа от компетентни партньори в целия свят.

Серия HST300

Машините за електродифузно заваряване с търговската марка ХЮРНЕР в днешно време са се превърнали в световен еталон, а продуктите от серията HST300 са добре познати на заваръчните специалисти във всяка точка на земното кълбо.

HST300 олицетворява едно продуктово семейство, което съчетава ниско тегло и компактност с най-висока производителност. Това продуктово семейство безпроблемно се справя с фитинги с електросъпротивителни елементи с диаметър дори над 710 mm.

Независимо дали става въпрос за пълна интеграция със софтуера за управление на тръбопроводни мрежи на H?rner, регистриране на шрихкод удобно чрез баркод-четец или съобразена със стандартите обратна проследимост, в т.ч. геоданни, семейството HST300 е правилното решение за всяко заваръчно приложение. При това конструктивната серия Pricon предлага най-пълния функционален обем. Професионално управление на заваръчния процес и обратна проследимост на заваръчните данни позволява и конструктивната серия Print. Дори и пилотният модел – конструктивната серия Junior – осигурява комфортно заваряване с абсолютна работна сигурност и надеждност.

pdf Машини за електродифузно заваряване от серия HST 300 с протоколиране
pdf Машини за електродифузно заваряване от серия HST 300 без протоколиране
pdf Специални машини за електродифузно заваряване от серия HST 300

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"