Протоколиращи системи SPG 2000 за едно сигурно съединение

Протоколиращите системи H?RNER SPG 2000 и SPG 2000 Basic служат за бързото и прецизно съхраняване и протоколиране на заваръчни данни съгласно директивите на Германския съюз за заваряване и сходни методи (DVS) и други национално валидни директиви (WIS, INSTA и т.н.).

Протоколиращите уреди SPG 2000 и SPG 2000 Basic са универсално приложими с всички механично и хидравлично задвижвани машини за челно заваряване както на фирма KWH Tech GmbH, така и с машини на други производители. С помощта на SPG 2000 / SPG 2000 Basic могат да бъдат регистрирани всички съществени за оценяване качеството на заваръчния шев данни и да бъдат трансферирани към принтер, към компютър със софтуер за анализ на заваръчни данни (напр. DataWork на H?rner) или към интегрирания в уреда микропринтер (за SPG 2000).


pdf Спецификация

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"