При изграждането на интегрални тръбни системи от PPR съединяването на тръбите и фасонните части се извършва по метода на полифузионното заваряване.

За целта в практиката се използват ръчни заваръчни уреди, окомплектовани с нагревателни втулки с различен диапазон от размери, които се монтират като накрайници на нагревателния корпус на уреда.

При работа със заваръчните комплекти е изключително важно да се спазва предписаната за съответната тръбна система заваръчна температура, както и времето за достигане на експлоатационна готовност на уреда, за да може да се осигури качествено изпълнение на заварките, гарантиращо абсолютна хомогенност и дълготрайност на съединението.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"