Ръчните заваръчни екструдери се използват за екструзионно заваряване на термопласти като PEHD, PP, PVC и PVDF. Екструзионното заваряване е предимно ръчно изпълняван метод на заваряване с използване на непрекъснато подаван добавъчен материал. Методът намира приложение главно при изработката на съдове и апарати, в изграждането на тръбопроводи и канали, в строителството (в т.ч. ниско строителство), за защита на подземни води от замърсяване, при изграждането на сметища и др.

Уредите работят с екструдат под формата на заваръчна тел с разнообразно сечение (кръгло, триъгълно и др.). За целта на главата на уреда преди включването му се поставя дюза със съответната форма за извеждане на екструдата.

Добавъчният материал се загрява предварително с горещ въздух от външен източник или автономно захранване до пълното му и хомогенно пластифициране, като същевременно и подлежащите на съединяване повърхности се нагряват с горещ въздух до достигане на температура за заваряване. Процесът е последван от разпределение на екструдираната маса върху основния материал с равномерен натиск посредством опорен накрайник (дюза). През цялото време вграден в уреда топлинен регулатор контролира температурата и на екструдата, и на подавания въздух.

Ръчните заваръчни екструдери се отличават с компактност и ергономичност, както и с лекота на обслужване (в т.ч. бързо пренастройване на уреда от един към друг материал – напр. от РЕ към РР), което обуславя тяхното многостранно приложение. Допълнително предимство е изграждането им на модулен принцип с малко на брой конструктивни детайли, което е предпоставка за минимизирана необходимост от сервизна поддръжка. Благоприятното съчетание от ултимативни експлоатационни качества и изключително висока ефективност ги прави много предпочитани от монтажни специалисти в най-разнообразни сфери на дейност: производство на пластмасови заготовки и конструкции, изработка на съдове и апарати, галванотехника, инженерингова дейност и др.

Подробна информация за техническите характеристики на изделията можете да откриете в настоящата брошура.

 

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"