Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от полиетилен (PE)
  • Заготовки от ултрависокомолекулен полиетилен (PE-UHMW)
  • Заготовки от високомолекулен полиетилен (PE-HMW)
  • Заготовки от полиетилен с висока плътност (PE-HD)

Заготовки от ултрависокомолекулен полиетилен (PE-UHMW)
Този вид полиетилен се предлага се във вариант на пресовани листове и плоскости, и плътни пръти. Температурен диапазон между –260 °C и +80 °C. Изключително високото молекулно тегло (>5 милиона гр/мол) завишава още повече механичните качества на тази група полиетилени. Пресованите листове, плоскости и плътните пръти от PE-UHMW притежават изключително висока устойчивост на износване и изтриване поради ниския коефициент на триене в сравнение с метали и други материали. Към този вид спада групата полиетилени с търговско наименование:

  • dehoplast ® PE-1000.

Заготовки от високомолекулен полиетилен (PE-HMW)

Материалът PE-HMW се отличава със своята висока жилавост и твърдост, както и със своята лесна обработваемост. Температурният диапазон от –100 °C до +80 °C. Предлага се във вид на екструдирани или пресовани листове и плоскости, плътни пръти и заваръчна тел. По-високото молекулно тегло в сравнение с полиетилена с висока плътност, увеличава ударната якост, жилавостта, износоустойчивостта и абразивоустойчивостта на тази група полиетилени.

Към този вид спадат групите полиетилени с търговско наименование:

Заготовки от полиетилен с висока плътност (PE-HD)

Освен със своята отлична възможност за преработка полиетиленът с висока плътност впечатлява със своята висока химическа устойчивост, както и със своята жилавост и твърдост в температурния диапазон от –50 °C до +80 °C. Заготовките във вид на екструдирани и пресовани листове и плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел намират приложение в съдостроенето, строителството, машиностроенето, хранително-вкусовата индустрия, ортопедията и в изграждането на климатични и вентилационни системи.

Към този вид спадат групите продукти от полиетилен с търговско наименование :

  • Simona ®PE-HWU
  • Simona ®PE-HWU-B
  • Simona ®PE 100
  • Simona ®PE-HWST
  • Simona ®PE-HWV
  • Simona ®PE-EL

 

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"