Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от полипропилен (PP)
 • Заготовки от полипропилен (PP-H)
 • Заготовки от полипропилен (PP-C/PP-R и щанцован)

В сравнение с РЕ материалът РР показва повишена твърдост, особено в горния температурен диапазон на използване (до +100 °C). Полипропиленът е икономичен материал, който притежава комбинация от изключителни физични, химични и термични качества, които не притежава нито един друг полимер. Той е високо устойчив на корозия материал, с висока якост на опън, притежаващ извънредно голяма резистентност срещу органични разтворители. Има ниска плътност, доста добра твърдост и изключителна устойчивост на химикали. В допълнение, полипропиленът има пренебрежимо ниска абсорбция и е лесно обработваем. Подходящ е за контакт с хранителни продукти и медикаменти.

Към този вид материал спадат групите полипропилени с търговско наименование:

Заготовки от полипропилен (PP-H)

 • Simona® PP-DWU
 • Simona® PP-DWST
 • Simona® PP-EL
 • Simona® PP white
 • Simona® PPs
 • Simona® PP-DWV

Заготовки от полипропилен (PP-C/PP-R и щанцован)

 • Simona® PP-C
 • Simona® PP-R
 • frisylen®

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"