Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от поливинилхлорид (PVC)

  • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-U)
  • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-C)

Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-U)

PVC-U се характеризира със своята висока якост и твърдост. Температурният диапазон на използване се простира от 0 оС до + 60 оС. PVC-U притежава добра устойчивост на неорганични и органични и неорганични химикали, както и окисляващи среди.

Заготовки във вид на листовете, плоскостите, плътните пръти и заваръчна тел от PVC се предлагат под следните търговски имена:

  • Simona ® PVC-CAW
  • Simona ® PVC-MZ
  • Simona ® PVC-TF
  • Simona ® PVC-Glas
Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-C)

PVC-C е поливинилхлорид допълнително хлориран, което води до повишаване на химическата му устойчивост най-вече на киселини, основи и соли. Поради това е много по подходящ като материал за употреба в химико - технологичната промишленост. Температурният диапазон на използване се простира от – 40 до + 95 оС.

Към тази група влизат заготовки във вид на екструдирани и пресовани плоскости, плътни пръти и заваръчна тел с търговски имена Simona ® PVC-C CORZAN Industrial Grade, Simona ® PVC-C CORZAN FM 4910 G2, Simona ® PVC-C CORZAN FM 4910

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"