Листове и плоскости от разпенен поливинилхлорид (PVC-foamed)

  • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-U)
  • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-C)

 

Заготовките от разпенен поливинилхлорид се отличават с превъзходен външен вид, прекрасни резултати при печат, отлични възможности за преработка, трудна възпламеняемост, устойчивост на атмосферни въздействия и ултравиолетови лъчи. Листовете и плоскостите от тази група материали намират приложение в изграждането на панаирни съоръжения, външни табели, фасадни елементи, в строителния и рекламния сектор.

Екструдираните листове и плоскости се делят на три групи с търговски имена :

  • Simona® SIMOPOR
  • Simona® SIMOGEL
  • Simona® COPLAST

 

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"