Листове, плоскости, плътни пръти PVDF и E-CTFE

  • Заготовки от поливинилиденфлуорид (PVDF)
  • Заготовки от етилен-хлортрифлуор-етилен (E-CTFE)

Заготовки от поливинилиденфлуорид (PVDF):

  • Simona ® PVDF

PVDF принадлежи към групата на високотехнологичните термопластмаси. Неговата молекулярна структура и висока кристалност са причина за високата здравина, дори и в горната част на температурният диапазон (30 оС до +140 оС) на заготовките от този материал. Отличната химическа устойчивост е предпоставка за широка гама от приложения. Листовете, плоскостите, плътните пръти и заваръчната тел са трудно възпламеними и физиологично безвредни. Листовете от PVDF се предлагат и във вариант с полиестерна кашировка (PVDF-SK) и с кашировка от фибростъкло (PVDF-GK).

  • Simona ® PVDF-EL

Материалът PVDF принадлежи към високотехнологичните термопластмаси. PVDF-EL се обработва с електрически проводими частици, за да се постигане ниско ниво на повърхностно съпротивление. Области на приложение са не само химически резервоари /съдове /реактори, но също и електрическата промишленост и всички други сектори с потенциално експлозивна атмосфера.

Заготовки от етилен-хлортрифлуор-етилен (E-CTFE):

  • Simona® E-CTFE

Частично флуорираната високотехнологична пластмаса етилен-хлортрифлуор-етилен (E-CTFE) притежава изключително висока степен на химическа устойчивост, която включва алкалният диапазон. В допълнение към това заготовките са трудно възпламеними, физиологични допустими и с отлична устойчивост на външни атмосферни влияния. Предлагат се и листове с кашировка от фибростъкло (E-CTFE-GK). Температурният диапазон на приложение на листовете, плоскостите и заваръчната тел от този материал е от -40 оС до +150 оС.

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"