Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от полиетилен (PE)
 • Заготовки от ултрависокомолекулен полиетилен (PE-UHMW)
 • Заготовки от високомолекулен полиетилен (PE-HMW)
 • Заготовки от полиетилен с висока плътност (PE-HD)

Спецификация

Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от полипропилен (PP)
 • Заготовки от полипропилен (PP-H)
 • Заготовки от полипропилен (PP-C/PP-R и щанцован)

Спецификация

Листове, плоскости, плътни пръти, профили и заваръчна тел от поливинилхлорид (PVC)

 • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-U)
 • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-C)

Спецификация

Листове и плоскости от разпенен поливинилхлорид (PVC-foamed)

 • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-U)
 • Заготовки от твърд поливинилхлорид (PVC-C)

Спецификация

Листове, плоскости, плътни пръти PVDF и E-CTFE

 • Заготовки от поливинилиденфлуорид (PVDF)
 • Заготовки от етилен-хлортрифлуор-етилен (E-CTFE)

Спецификация

Листове, плоскости и заваръчна тел (PETG)

 • Simona® SIMOLUX и Simona® SIMOLUX opal

Спецификация

 

Спецификация

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"