Машини за челно заваряване на тръби и фасонни части

Германската фирма KWH Tech GmbH предлага уникален и възможно най-пълен в световен мащаб продуктов асортимент в сферата на техниката за свързване на тръби и фасонни части от термопластични пластмаси. Доставната програма обхваща преносима и стационарна заваръчна техника за пластмасови тръбни системи по челен, екструзионен и електродифузионен способ с най-широкия обхват в цял свят: за напорно приложение – от 25 до 1600 mm, 0-20 bar; за безнапорно приложение: над 3000 mm. Стандартната гама е допълнена от банцизи, машини за контрол на заваръчните параметри и управление на заваръчните процеси, разнообразни принадлежности и др.

Спецификация

Заваръчни комплекти

При изграждането на интегрални тръбни системи от PPR съединяването на тръбите и фасонните части се извършва по метода на полифузионното заваряване.

Спецификация

Машини за електродифузно заваряване

Електродифузното заваряване представлява метод на свързване на тръби и фасонни части от термопластични пластмаси като PE, PP, PVDF и др. посредством вградени в тях електросъпротивителни елементи (нажежаеми жички), които се загряват от подаденото към тях електричество от външен източник и довеждат прилежащите заваръчни зони до точка на размекване. След изтичане на предвиденото от производителя време за охлаждане полученото по този начин съединение е напълно хомогенно и се отличава с изключителна здравина и водоплътност. Предимството на метода се състои в компактността и лекотата на заваръчната техника, както и в значително намалената трудоемкост в сравнение с други методи на свързване.

Спецификация

Протоколни уреди

Германската фирма KWH Tech GmbH предлага уникален и възможно най-пълен в световен мащаб продуктов асортимент в сферата на техниката за свързване на тръби и фасонни части от термопластични пластмаси. Доставната програма обхваща преносима и стационарна заваръчна техника за пластмасови тръбни системи по челен, екструзионен и електродифузионен способ с най-широкия обхват в цял свят: за напорно приложение – от 25 до 1600 mm, 0-20 bar; за безнапорно приложение: над 3000 mm. Стандартната гама е допълнена от банцизи, машини за контрол на заваръчните параметри и управление на заваръчните процеси, разнообразни принадлежности и др.

Спецификация

Ръчни екструдери

Ръчните заваръчни екструдери се използват за екструзионно заваряване на термопласти като PEHD, PP, PVC и PVDF. Екструзионното заваряване е предимно ръчно изпълняван метод на заваряване с използване на непрекъснато подаван добавъчен материал. Методът намира приложение главно при изработката на съдове и апарати, в изграждането на тръбопроводи и канали, в строителството (в т.ч. ниско строителство), за защита на подземни води от замърсяване, при изграждането на сметища и др.

Спецификация

Принадлежности

Успешното заваряване и пряко свързаната с него поддръжка на готовите тръбопроводи изискват не само надеждна заваръчна техника, но и вземането на подходящи мерки преди и след същинския заваръчен процес. Необходима е както добра подготовка на подлежащите на заваряване материали, така и използването на правилните принадлежности за оценяване на регистрираните заваръчни данни. Поради тази причина ХЮРНЕР е на разположение и в тези две важни фази.

Спецификация

Нови продукти от Simona®

Предложение от фирма
"Crassus"

Канализационна програма
"OmniPP SN 10
"